Cheap lukolela

Each tablet of lukol contains ela 22mg, nagakesara 22mg, jeeraka 20mg, chandana 20mg, dhataki 80mg, kokilaksha 80mg,hyamaraka 10mg, guggulu 10mg, loha bhasma 10mg, shilajitu 18mg, pravala bhasma 14mg, bilva 10mg, shatavari 80mg, sarpagandha 40mg, punarnava 20mg, triphala 10mg, maricha 10mg, trivanga 10mg, palasa 8mg, asaka 20mg, puga 40mg, jatiphala 32mg and sunthi 10mg.